Có 1 kết quả:

dà lù pō ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

continental slope (boundary of continental shelf)