Có 1 kết quả:

dà lù xìng

1/1

dà lù xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental