Có 1 kết quả:

dà lù pō

1/1

dà lù pō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continental slope (boundary of continental shelf)