Có 1 kết quả:

dà nàn

1/1

dà nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

great catastrophe