Có 1 kết quả:

Dà yǎ xiāng

1/1

Dà yǎ xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taya township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan