Có 1 kết quả:

dà wù

1/1

dà wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thick fog