Có 1 kết quả:

dà qīng shān

1/1

dà qīng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain in Heilongjiang province