Có 1 kết quả:

dà bǐng

1/1

dà bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

large flat bread