Có 1 kết quả:

Dà mǎ shì gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Damascus, capital of Syria