Có 1 kết quả:

dà péng niǎo

1/1

dà péng niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roc (mythical bird of prey)