Có 1 kết quả:

dà hóng lú

1/1

dà hóng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Grand Herald in imperial China, one of the Nine Ministers 九卿[jiu3 qing1]