Có 1 kết quả:

dà mài tǐng

1/1

dà mài tǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dalmatian (dog breed)