Có 1 kết quả:

dà mài

1/1

dà mài

giản thể

Từ điển phổ thông

giống lúa đại mạch

Từ điển Trung-Anh

barley