Có 1 kết quả:

dà huáng

1/1

dà huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rhubarb (botany)

Một số bài thơ có sử dụng