Có 1 kết quả:

dà huáng guān zhuó mù niǎo ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater yellownape (Chrysophlegma flavinucha)