Có 1 kết quả:

tiān shàng bù huì diào xiàn bǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

there is no such thing as a free lunch (idiom)