Có 1 kết quả:

tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. nothing is difficult on this earth, if your mind is set (idiom)