Có 1 kết quả:

Tiān zhǔ jiào tú

1/1

Tiān zhǔ jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Catholic
(2) follower of Catholicism