Có 1 kết quả:

Tiān zhǔ Jiào huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Catholic Church