Có 1 kết quả:

tiān jǐng

1/1

tiān jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courtyard
(2) patio
(3) veranda
(4) atrium
(5) acupuncture point TB10