Có 1 kết quả:

tiān rén gǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

interactions between heaven and mankind (Han Dynasty doctrine)