Có 1 kết quả:

tiān xiān zǐ

1/1

tiān xiān zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây thiên tiên tử (một thứ cỏ dùng làm thuốc)