Có 1 kết quả:

tiān dī Wú Chǔ , yǎn kōng wú wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sky hangs low over the Yangtze, empty as far as the eye can see (idiom); nothing to see to the broad horizon