Có 1 kết quả:

tiān zuò zhī hé

1/1

tiān zuò zhī hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a match made in heaven (idiom)