Có 1 kết quả:

tiān dōng ān suān

1/1

tiān dōng ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspartic acid (Asp), an amino acid