Có 1 kết quả:

tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)