Có 1 kết quả:

tiān qián pèi

1/1

tiān qián pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soul mates
(2) before heaven match