Có 1 kết quả:

Tiān tái zōng

1/1

Tiān tái zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tiantai school of Buddhism