Có 1 kết quả:

tiān gè yī fāng

1/1

tiān gè yī fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of relatives or friends) to live far apart from each other