Có 1 kết quả:

tiān dì xuán huáng ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

first line of the Thousand Character Classic 千字文[Qian1 zi4 wen2]