Có 1 kết quả:

Tiān chéng wén ㄊㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Devanagari alphabet used in India and Nepal