Có 1 kết quả:

tiān zūn

1/1

tiān zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific appellation of a deity)

Một số bài thơ có sử dụng