Có 1 kết quả:

Tiān é xiàn

1/1

Tiān é xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tian'e county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi