Có 1 kết quả:

tiān chā dì bié

1/1

tiān chā dì bié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poles apart (idiom)
(2) as different as can be