Có 1 kết quả:

Tiān wén xué Dà chéng ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Almagest by Ptolemy