Có 1 kết quả:

Tiān xīng mǎ tóu ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥ ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Star Ferry terminal, Hong Kong