Có 1 kết quả:

tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (idiom); sth unexpected may happen at any moment