Có 1 kết quả:

tiān shū xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

alpha Ursae Majoris in the Big Dipper