Có 1 kết quả:

tiān jī bù kě xiè lòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. mysteries of heaven must not be revealed (idiom); must not be revealed
(2) I am not at liberty to inform you.