Có 1 kết quả:

tiān qì

1/1

tiān qì

giản thể

Từ điển phổ thông

thời tiết, tiết trời

Từ điển Trung-Anh

weather