Có 1 kết quả:

tiān yá hé chù wú fāng cǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

there are plenty more fish in the sea (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng