Có 1 kết quả:

tiān yuān zhī bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a complete contrast
(2) totally different