Có 1 kết quả:

tiān rán xiàng jiāo ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural rubber