Có 1 kết quả:

tiān rán xiàng jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural rubber