Có 1 kết quả:

tiān rán qì

1/1

tiān rán qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

natural gas