Có 1 kết quả:

tiān rán yóu

1/1

tiān rán yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

natural uranium