Có 1 kết quả:

tiān shà gū xīng

1/1

tiān shà gū xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bane of others' existence