Có 1 kết quả:

tiān fù

1/1

tiān fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heavenly Father