Có 1 kết quả:

Tiān láng xīng

1/1

Tiān láng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座