Có 1 kết quả:

tiān pào chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(medicine) pemphigus