Có 1 kết quả:

tiān guǐ

1/1

tiān guǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kinh nguyệt phụ nữ

Từ điển Trung-Anh

(1) (TCM) menstruation
(2) period